OBRÓBKA PLASTYCZNA

wyciskanie na zimno – kucie

Z zastosowaniem wysokiej siły nacisku lub poprzez połączenie ciśnienia i temperatury można wykonać złożone elementy konstrukcyjne o precyzji i gładkości powierzchni, pozwalających na ich użycie bez konieczności dalszej obróbki.

Przy (matrycowym) kuciu przedmiot obrabiany przekształcany jest w stanie rozgrzanym poprzez uderzenia, natomiast podczas wyciskania na zimno materiał doprowadzany jest do płynięcia na zimno, a dzięki odpowiedniej konstrukcji narzędzi otrzymuje pożądany kształt.

Dużą zaletą tej metody jest stała wytrzymałość elementów, poprawienie jakości przedmiotu obrabianego przez wzmocnienie materiału na zimno i przy względnie niewielkim użyciu materiałów.
Wspólnie z naszymi klientami staramy się znaleźć optymalną metodę dla danego przypadku.